فلفل دلمه زرد دنیرو شرکت انزا زادن هلند

/, فلفل, فلفل دلمه انزا زادن, فلفل زرد, فلفل گلخانه ای/فلفل دلمه زرد دنیرو شرکت انزا زادن هلند
فلفل دلمه زرد دنیرو شرکت انزا زادن هلند2019-12-04T11:55:32+03:30

Project Description

فلفل دلمه زرد دنیرو  شرکت انزا زادن هلند

Deniro F۱ bell pepper- enza zaden

فلفل دلمه ای در ابعاد ۱۱۰*۹۰ میلی متر، رنگ نهائی آن زرد می باشد . مقاوم به TM 0,۳ و متحمل به TSWV:۰ است رقمی زودرس و دارای رشد رویشی قوی و بویژه مناسب کشتهای پائیزه و زمستانه می باشد

×
Show

جدیدترین محصولات