فلفل دلمه زرد دی کاپریو شرکت انزازادن هلند

/, فلفل, فلفل دلمه انزا زادن, فلفل زرد, فلفل گلخانه ای, گلخانه ای/فلفل دلمه زرد دی کاپریو شرکت انزازادن هلند
فلفل دلمه زرد دی کاپریو شرکت انزازادن هلند2019-12-04T11:51:59+03:30

Project Description

فلفل دلمه زرد دی کاپریو شرکت انزازادن هلند

Dicaprio F۱ bell Pepper-enza zaden

فلفل دلمه ای در ابعاد ۱۱۰*۹۰ میلی متر، رنگ نهائی آن زرد می باشد . مقاوم به TM 0,۳ و متحمل به TSWV:۰ است دارای میوه های بزرگ و سنگین می باشد و تولید متوازنی دارد.

×
Show

جدیدترین محصولات