فلفل دلمه قرمز دوتان شرکت انزازادن هلند

/, فلفل, فلفل دلمه انزا زادن, فلفل قرمز, فلفل گلخانه ای/فلفل دلمه قرمز دوتان شرکت انزازادن هلند
فلفل دلمه قرمز دوتان شرکت انزازادن هلند2019-12-04T11:55:18+03:30

Project Description

فلفل دلمه قرمز دوتان شرکت انزازادن هلند

Dotan F۱ bell Pepper-enza zaden

فلفل دلمه ای در ابعاد ۹۰*۸۰ میلی متر، رنگ نهائی آن قرمز می باشد . مقاوم به TM 0,۳ و متحمل به TSWV:۰ ، در این رقم رسیدن میوه سریع صورت می گیرد و بوته آن دارای ریکاوری سریعی است. مناسب کشت درگلخانه های مرتفع و تونلهای نیمه بلند درکلیه مناطق کشور

×
Show

جدیدترین محصولات