فلفل دلمه قرمز مارکوزا  شرکت انزازادن هلند

/, فلفل دلمه انزا زادن, فلفل قرمز, فلفل گلخانه ای, گلخانه ای/فلفل دلمه قرمز مارکوزا  شرکت انزازادن هلند
فلفل دلمه قرمز مارکوزا  شرکت انزازادن هلند2019-12-05T10:25:23+03:30

Project Description

فلفل دلمه قرمز مارکوزا  شرکت انزازادن هلند

Marqueza red bell pepper – enza zaden

مناسب کشت در گلخانه های بدون سیستم گرمائی جهت کشت زمستانه در مناطق نیمه گرمسیر است

ابعاد میوه۸۵*۸۰ میلی متر.

دارای بوته ای پررشد

با مقاومتهائی چون TMV0,1,2,۳ و حساسیت کمتر به TSWV(Tomato Spotted Wilt Virus)

×
Show

جدیدترین محصولات