فلفل دلمه نارنجی لیاد شرکت انزازادن هلند

/, فلفل, فلفل دلمه انزا زادن, فلفل گلخانه ای, فلفل نارنجی/فلفل دلمه نارنجی لیاد شرکت انزازادن هلند
فلفل دلمه نارنجی لیاد شرکت انزازادن هلند2020-10-04T13:57:11+03:30

Project Description

فلفل دلمه نارنجی لیاد شرکت انزازادن هلند

Liad F۱ bell pepper-enza zaden

 

رقم جدید فلفل دلمه ای نارنجی برای کشتهای پائیزه و زمستانه با بوته قوی و پوشش برگی عالی و تشکیل میوه خوب حتی در شرایط دمائی بالا است بسیار پربار و محصول آن دارای سایز و کیفیت و همسانی بسیار خوب است . متحمل به TM: 0,۳ و مقاوم به TSWV:۰

 

×
Show

جدیدترین محصولات