فلفل دلمه گلخانه ای زرد ریونیلو Rionilo F1 از شرکت بیجو زادن هلند

/, فلفل, فلفل دلمه زرد بیجو, گلخانه ای/فلفل دلمه گلخانه ای زرد ریونیلو Rionilo F1 از شرکت بیجو زادن هلند
فلفل دلمه گلخانه ای زرد ریونیلو Rionilo F1 از شرکت بیجو زادن هلند2020-09-27T13:40:06+03:30

Project Description

فلفل دلمه گلخانه ای زرد ریونیلو ( Rionilo F1 ) از شرکت بیجو زادن هلند
رقمی گلخانه ای با رنگ نهائی زرد و رشد بوته ای خوب و مستمر تا پایان فصل کشت
زودرس و بوته قوی و فشرده ( میان گره کوتاه)
از ویژگیهای این رقم داشتن تولید متوازن حتی در انتهای دوره تولید
امکان تشکیل میوه حتی در هوای سرد
میوه ها بزرگ و سنگین چهار لوب و بسیار سفت با ابعاد 90*90 میلی متر و وزن متوسط 250-200 گرم
مقاوم به ToMV 0,1,2

×
Show

جدیدترین محصولات