هندوانه بیضی کارناک از یونی ژن

/, هندوانه, هندوانه بیضی یونی ژن, یونی ژن/هندوانه بیضی کارناک از یونی ژن
هندوانه بیضی کارناک از یونی ژن2019-12-04T15:05:59+03:30

Project Description

هندوانه بیضی کارناک یونی ژن

هندوانه بیضی شکل شبیه سامانتا با این تفاوت که رنگ آن کمی روشنتر و اندازه آن ۱۳-۱۱ کیلوگرم. رنگ گوشت آن قرمز پررنگ سفت ودارای بریکس بالا می باشد بذر آن متوسط و سیاه متمایل به قهوه ای است. بوته دارای رشد متوسط ومناسب کشت در فضای باز و گلخانه و بسیار پر محصول و متوسط رس می باشد

×
Show

جدیدترین محصولات