هویج بنفش هیبرید دیپ پرپل Deep Purple F1 از شرکت بیجو زادن هلند

/, هویج, هویج بنفش, هویج بیجو/هویج بنفش هیبرید دیپ پرپل Deep Purple F1 از شرکت بیجو زادن هلند
هویج بنفش هیبرید دیپ پرپل Deep Purple F1 از شرکت بیجو زادن هلند2022-02-17T12:45:43+03:30

Project Description

هویج بنفش هیبرید دیپ پرپل Deep Purple F1 از شرکت بیجو زادن هلند

Deep Purple F1 Carrots Bejo Zaden

هویجی از گروه فلاکی (Flakkee type) می باشد ، دارای ریشه مخروطی بلند به طول متوسط 20 سانتی متر و بسیار صاف می باشد .

رنگ داخلی و بیرونی آن بنفش تیره خوشرنگ با برگ های سالم و قوی میباشد و مناسب تازه خوری و آبگیری است.

در کشت مستقیم 135 روز بعد از کاشت برداشت است .

مقاوم به Pv,Ps

×
Show

جدیدترین محصولات