هویج هیبرید ناتونا از شرکت بیجو هلند

/, فضای باز, هویج, هویج بیجو, هویج نارنجی/هویج هیبرید ناتونا از شرکت بیجو هلند
هویج هیبرید ناتونا از شرکت بیجو هلند2022-02-17T13:01:32+03:30

Project Description

هویج هیبرید ناتونا از شرکت بیجو هلند

Natuna F۱ Bejo Zaden

ناتونا رقمی از گروه نانتس ها می باشد دارای هویجی سیلندری، همشکلی بسیار بالا است و بدلیل رشد بسیار خوب قسمت هوائی می تواند در هوای گرم نیز عملکرد مناسبی داشته باشد و بذر آن نیز به دلیل ویگور بالائی که دارد می تواند در شرایط گرم نیز به خوبی سبز شود، متحمل به آلترناریا و بیماری لکه نقطه ای است تراکم پیشنهادی برای این رقم ۱.۴ تا ۱.۶ میلیون بوته در هکتار است
×
Show

جدیدترین محصولات