پیاز روز کوتاه زرد ایتاپاریکا ITAPARICA F1از شرکت بیجو زادن هلند

/, پیاز, پیاز روز کوتاه بیجو, پیاز روز کوتاه زرد بیجو, زرد, فضای باز/پیاز روز کوتاه زرد ایتاپاریکا ITAPARICA F1از شرکت بیجو زادن هلند
پیاز روز کوتاه زرد ایتاپاریکا ITAPARICA F1از شرکت بیجو زادن هلند2022-02-13T12:37:01+03:30

Project Description

پیاز روز کوتاه زرد ایتاپاریکا Itaparica F1 ازشرکت بیجو زادن هلند
رقم زودرس و دارای پوست زرد طلایی با کیفیت عالی است دارای برگهای ایستاده قوی و سالم نی باشد. متحمل به بولت و انبارمانی خیلی خوب و مناسب تراکم ۷۵۰-۶۰۰ هزار بوته در هکتار است یعنی نسبت به تراکم بالا تحمل خوبی دارد. سوخ ها ی تقریبا گرد و بسیار هم شکلی را تولید می کند با اندازه متوسط تا بزرگ.
×
Show

جدیدترین محصولات