پیاز سفید فضای باز مینروا از شرکت انزا زادن هلند

/, پیاز, پیاز روز کوتاه انزا زادن, روز کوتاه, سفید, فضای باز/پیاز سفید فضای باز مینروا از شرکت انزا زادن هلند
پیاز سفید فضای باز مینروا از شرکت انزا زادن هلند2019-09-19T11:56:56+04:30

Project Description

پیاز مینروا از شرکت انزا زادن هلند

Minerva F1, Enza Zaden

رقمی روز کوتاه  و بسیار زودرس با پوست سفید و غده بزرگ تا قطر ۱۰۰-۹۰ میلی متر،غده های یکنواخت و گرد و سفت که قابلیت نگاهداری آنرا تا حدودی افزایش می دهد

در اکثر مواقع مقاومتی مناسب نسبت به بیماریهای برگی نشان داده است. و همچنین بسیار مقاوم به گل کردن (بولت) می باشد

×
Show

جدیدترین محصولات