پیاز فضای باز روز کوتاه زرد بوزیوس BUZIOS F1 از شرکت بیجو هلند

/پیاز فضای باز روز کوتاه زرد بوزیوس BUZIOS F1 از شرکت بیجو هلند
پیاز فضای باز روز کوتاه زرد بوزیوس BUZIOS F1 از شرکت بیجو هلند2020-09-08T15:28:22+04:30

Project Description

پیاز فضای باز روز کوتاه زرد بوزیوس BUZIOS F1 از شرکت بیجو هلند

از گروه پیاز روز کوتاه زرد بسیار زود رس

اندازه برگ ها متوسط

شکل غده گرد با اندازه متوسط و پوست بسیار خوب و ریشه های کم و بسیار هم شکل به رنگ زرد تیره متمایل به قهوه ای

متحمل به بولت

مناسب مصارف تازه خوری و دارای انبار مانی متوسط

مناسب برای کشت مستقیم و نشاء در تمامی مناطق جنوبی کشور

√ نکته مهم در مورد این رقم این است که به دلیل زود رسی بسیار خوب آن ، نباید در محل نشاء بیش از 50 روز نگهداری بشود.

Project Details

×
Show

جدیدترین محصولات