پیاز فضای باز روز کوتاه زرد بوزیوس BUZIOS F1 از شرکت بیجو هلند

/, پیاز, پیاز روز کوتاه بیجو, پیاز روز کوتاه زرد بیجو, فضای باز/پیاز فضای باز روز کوتاه زرد بوزیوس BUZIOS F1 از شرکت بیجو هلند
پیاز فضای باز روز کوتاه زرد بوزیوس BUZIOS F1 از شرکت بیجو هلند2022-04-17T13:29:43+04:30

Project Description

پیاز فضای باز روز کوتاه زرد بوزیوس BUZIOS F1 از شرکت بیجو هلند

از گروه پیاز روز کوتاه زرد بسیار زود رس

اندازه برگ ها متوسط

شکل غده گرد با اندازه متوسط و پوست بسیار خوب و ریشه های کم و بسیار هم شکل به رنگ زرد تیره متمایل به قهوه ای

متحمل به بولت

مناسب مصارف تازه خوری و دارای انبار مانی متوسط

مناسب برای کشت مستقیم و نشاء در تمامی مناطق جنوبی کشور

√ نکته بسیار مهم در مورد این رقم این است که به دلیل زود رسی بسیار خوب آن ، حداکثر تا 50 روز امکان نگهداری در خزانه تولید نشاء را دارد و باید قبل از این مدت به زمین اصلی منتقل گردد.

×
Show

جدیدترین محصولات