پیاز فضای باز روز کوتاه چلسی از شرکت انزازادن هلند

/, پیاز, پیاز روز کوتاه انزا زادن, روز کوتاه, زرد, فضای باز/پیاز فضای باز روز کوتاه چلسی از شرکت انزازادن هلند
پیاز فضای باز روز کوتاه چلسی از شرکت انزازادن هلند2019-12-28T13:12:20+03:30

Project Description

پیاز چلسی از شرکت انزازادن هلند

Chelsea F1, Enza Zaden

رقمی است در گروه پیازهای روز کوتاه زرد می باشد که ضمن مقاومت در مقابل گل گردن از زودرسی و یکنواختی بالایی برخوردار است

×
Show

جدیدترین محصولات