پیاز هیبرید روز کوتاه قرمز رد سنسیشن از شرکت بیجو هلند

/, پیاز روز کوتاه بیجو, پیاز روز کوتاه قرمز بیجو, محصولات کشاورزی/پیاز هیبرید روز کوتاه قرمز رد سنسیشن از شرکت بیجو هلند
پیاز هیبرید روز کوتاه قرمز رد سنسیشن از شرکت بیجو هلند2022-02-12T14:42:36+03:30

Project Description

پیاز هیبرید روز کوتاه قرمز رد سنسیشن
Red Sensation F1 bejo zaden
رقمی روز کوتاه ، بسیار زودرس با بوته قوی و متحمل به بولت و تولید عالی و مناسب مصارف تازه خوری است
تقریبا 150 روز بعد از کاشت با توجه تاریخ و منطقه کشت قابل برداشت است
غده های گرد متمایل به تخت بسیار یکدست و پوست مناسب و رنگ قرمز تیره بسیار خوش رنگ با ریشه های قوی و سفت تولید می کند
متحمل به فوزارویم و مقاوم نسبت به بیماری ریشه سرخی یا Pink Root است

×
Show

جدیدترین محصولات