کدو آردندو ۱۷۴از شرکت انزازادن

/, فضای باز, کدو, کدو انزا زادن هلند/کدو آردندو ۱۷۴از شرکت انزازادن
کدو آردندو ۱۷۴از شرکت انزازادن2019-10-09T12:38:21+03:30

Project Description

کدو آردندو ۱۷۴شرکت انزازادن

کدوئی سیلندری با رنگ سبز روشن و دارای بوته نیمه باز مخصوص کشت در مناطق مدیترانه ای و خارمیانه و مقاوم به  MWV و ZYMV و Sf

×
Show

جدیدترین محصولات