کلم بروکلی کووینا (COVINA F1) از شرکت بیجو هلند

/, کلم بروکلی, کلم بروکلی شرکت بیجو/کلم بروکلی کووینا (COVINA F1) از شرکت بیجو هلند
کلم بروکلی کووینا (COVINA F1) از شرکت بیجو هلند2021-02-02T23:31:19+03:30

Project Description

کلم بروکلی کووینا (COVINA F1) از  شرکت بیجو

رقمی متوسط رس، مناسب اقلیمهای معتدل با رشد متوسط و میزان محصول عالی است. ۷۶ روز بعد از انتقال نشاء قابل برداشت است ،دارای برگهای سبز با اندازه متوسط و طبق گرد فشرده و سنگین است.

×
Show

جدیدترین محصولات