کلم پیچ بونوس شرکت نونگوو

کلم پیچ بونوس شرکت نونگوو2019-10-09T12:59:00+03:30

Project Description

کلم پیچ بونوس شرکت نونگوو

این کلم ۸۰ روز بعد از انتقال نشاء قابل برداشت است طبق آن نیمه گرد و در حدود ۳-۲.۵ کیلوگرم می باشدو به زردی فوزاریومی مقاوم است

×
Show

جدیدترین محصولات