کلم پیچ کانکورر از شرکت بیجو زادن هلند

/, کلم پیچ, کلم پیچ شرکت بیجو/کلم پیچ کانکورر از شرکت بیجو زادن هلند
کلم پیچ کانکورر از شرکت بیجو زادن هلند2022-06-07T11:04:44+04:30

Project Description

کلم پیچ کانکورر از شرکت بیجو زادن هلند

Bejo Canqueror F1 White Cabbage

این رقم زودرس و مناسب مصارف تازه خوری است ، بسیار پر محصول و دارای هد گرد و پوشش عالی و نیز دارای مقاومت بالا به بیماری پژمردگی فوزاریومی ( FOC) و همچنین بیماری تاول سفید (AC) می باشد .

.

×
Show

جدیدترین محصولات