گوجه فرنگی فضای باز سادین ۹۵ از شرکت انزا زادن

گوجه فرنگی فضای باز سادین ۹۵ از شرکت انزا زادن2019-10-26T10:12:05+03:30

Project Description

گوجه فرنگی سادین ۹۵

در گروه دترمیننت ها قرار دارد ، میوه گرد با ۱۴۰-۱۳۰ گرم وزن

بسیار خوشرنگ و مناسب کشت زمستانه

و مقاوم به TYLCV و Lt و Va و Vd و F0,۱ و Mo و Mi و Mj

×
Show

جدیدترین محصولات