گوجه فرنگی فضای باز رقم ندا از شرکت ارگون هلند

/, گوجه فرنگی, گوجه فرنگی فضای باز, گوجه فرنگی هوای باز ارگون/گوجه فرنگی فضای باز رقم ندا از شرکت ارگون هلند
گوجه فرنگی فضای باز رقم ندا از شرکت ارگون هلند2019-10-26T09:59:55+03:30

Project Description

گوجه فرنگی رقم ندا از شرکت ارگون هلند

Neda F1, Ergon

رقم مخصوص کشت هوای باز ( دتر مینیت)

دارای بوته قوی و متوسط رس

بسیار پر بار

میوه های بلوکی با وزن متوسط ۱۷۰-۱۴۰ گرم و بسیار سفت

متحمل به ورتیسلیوم، فوزاریوم، نماتد مولد غده، ویروس TY و لکه باکتریائئ و ویروس TSWV

×
Show

جدیدترین محصولات