گوجه فرنگی فضای باز سادین ۹۶ از شرکت انزا زادن

گوجه فرنگی فضای باز سادین ۹۶ از شرکت انزا زادن2020-10-01T13:09:00+03:30

Project Description

گوجه فرنگی سادین ۹۶

رقمی دترمینیت وشکل میوه گرد و میوه آن حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ گرم وزن دارد

دارای رنگ قرمز بسیار خوشرنگ و مناسب کشت زمستانه با کمی دیررسی نسبت به سادین ۹۵

و همچنین دارای مقاومتهای مشابه یعنی TYLCV ,Lt,Va , Vd , F0,۱ , Mo,  Mi , Mj

×
Show

جدیدترین محصولات