گوجه فرنگی فضای باز سوپر کوئین یونی ژن

گوجه فرنگی فضای باز سوپر کوئین یونی ژن2019-10-26T10:33:18+03:30

Project Description

گوجه فرنگی سوپر کوئین یونی ژن

رقمی دو منظوره با ویژگیهای همچون بوته قوی همراه با پوشش کافی، اندازه متوسط میوه ۱۷۰-۱۵۰ گرم سفت و دارای رنگ خوب و بریکس ۵.۲ و پهاش ۴.۳می باشد  این رقم یویژه برای مناطق خشک و نیمه خشک مناسب است و مقاوم به ورتیسلیوم، فوزاریوم، آلترناریا و شانکر ساقه می باشد

 

×
Show

جدیدترین محصولات