گوجه فرنگی فضای باز مهدیس از شرکت ارگون هلند

/, گوجه فرنگی, گوجه فرنگی فضای باز, گوجه فرنگی هوای باز ارگون/گوجه فرنگی فضای باز مهدیس از شرکت ارگون هلند
گوجه فرنگی فضای باز مهدیس از شرکت ارگون هلند2019-10-26T10:00:08+03:30

Project Description

گوجه فرنگی مهدیس از شرکت ارگون هلند

Mahdis F1, Ergon

رقم مخصوص کشت هوای باز ( دترمینیت)

بسیار پر بار با میوه های همشکل و قرمز براق

بسیار سفت

مناسب کشتهای بهاره و پائیزه

بوته قوی با پوشش عالی

تشکیل میوه عالی و فشرده

میوه بلوکی شکل با متوسط وزن ۱۵۰-۱۴۰ گرم

متحمل به ورتیسلیوم، فوزاریوم، نماتد غده، ویروس TY و لکه باکتریائی TSWV

×
Show

جدیدترین محصولات