گوجه فرنگی فضای باز کاکی ۶۲۸ از شرکت نونگوو بیو

گوجه فرنگی فضای باز کاکی ۶۲۸ از شرکت نونگوو بیو2019-10-26T10:03:29+03:30

Project Description

گوجه فرنگی کاکی ۶۲۸ ( KAKI ۶۲۸ F۱) شرکت نونگوو

رقمی هیبرید مخصوص کشت هوای باز (دترمینیت) است که میوه آن گرد متمایل به تخت می باشد. حد اقل وزن آن ۱۶۰-۱۵۰ گرم است و بوته دارای پوشش عالی و زودرسی مناسب است و از ویژگیهای مهم این رقم هم رسی و هم شکلی بالاو میوه بسیار سفت است . این رقم دارای مقاومت بالا به بیماریهای ویروس موزائیک گوجه فرنگی (ToMV)و کپک برگی (Ff:A-E)وپژمردگی فوزاریومی نژاد ۱و ۲ ( Fol:1,۲) و ورتیسلیوم(Vd) می باشد و همچنین متحمل به ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی ( TYLCV) و نماتود ( Mi,Ma,Mj) است

×
Show

جدیدترین محصولات