گوجه فرنگی گلخانه ای تورسیدا از شرکت بیجو هلند

گوجه فرنگی گلخانه ای تورسیدا از شرکت بیجو هلند2020-06-20T14:58:31+04:30

Project Description

گوجه فرنگی گلخانه ای تورسیدا از شرکت بیجو هلند

Torcida F1 bejo zaden

رقمی گلخانه ای با رشد بوته ای متوسط و نسبتا باز
مناسب کشت های بهاره و پائیزه
زود تا متوسط رس
کلاستر های 4-5 عدد بسیار یکنواخت و بدون میوه درجه 2
وزن متوسط میوه 200-220 گرم
میوه گرد متمایل به تخت ، بسیار سفت و رنگ قرمز براق
فاقد گرین شولدر
ماندگاری عالی میوه
مقاومت بالا نسبت به بیماریهای فوزاریوم 0,1 و ورتیسلیوم 0 و کلادوسپوریوم ریس A,B,C,D,E ومتحمل به TYLCV

×
Show

جدیدترین محصولات