گوجه فرنگی گلخانه ای سیلویانا از شرکت انزا زادن هلند

/, گوجه فرنگی, گوجه فرنگی گلخانه ای, گوجه فرنگی گلخانه ای انزا زادن/گوجه فرنگی گلخانه ای سیلویانا از شرکت انزا زادن هلند
گوجه فرنگی گلخانه ای سیلویانا از شرکت انزا زادن هلند2019-11-09T11:59:04+03:30

Project Description

گوجه فرنگی گلخانه ای سیلویانا از شرکت انزا زادن هلند

رقمی متوسط رس، تشکیل میوه ذر آن بسیار عالی و در نتیجه بسیار پر بار  می باشد دارای میوه گرد متمایل به تخت با رنگ قرمز خوش رنگ و به وزن ۲۰۰-۱۸۰ گرم است میوه ها بسیار سفت و با قابلیت حمل و نقل عالی می باشند و علاوه بر کشت در گلخانه ها در فضای باز به صورت داربستی نیز قابل کشت است

مقاومت بالا در مقابل موزائیک گوجه فرنگی ، فوزاریوم ، ورتیسلیوم و کپک برگی (فولویا) دارد و متحمل در مقابل پژمردگی لکه ای و ویروس پیچدگی زرد گوجه فرنگی (TYLCV) و نماتد می باشد.

×
Show

جدیدترین محصولات