گوجه فرنگی فضای باز کاکی ۷۳۸ از شرکت نونگوو بیو کره جنوبی2019-12-05T09:09:51+03:30