گوجه فرنگی گلخانه ای زیتونی رقم صهبا ۸۱۷ از شرکت ارگون هلند2019-10-26T14:04:57+03:30
گوجه فرنگی فضای باز کاکی ۷۳۸ از شرکت نونگوو بیو کره جنوبی2019-12-05T09:09:51+03:30